Over NederlandRechtsstaat

NederlandRechtsstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek niet alleen de tekst van de Grondwet, maar vooral de uitleg van de Grondwet en de werking van de democratische rechtsstaat tot leven te brengen. Naast het ontsluiten van het wetenschappelijke commentaar op de Grondwet ligt de betekenis van het project verder vooral in het stimuleren en verwerken van ervaringen, opvattingen en idee├źn.

Partners
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties