Nieuw nummer Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Onlangs is het vierde nummer van jaargang 7 (2016) van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) uitgekomen.

Dit nummer bevat:
- een artikel van Michiel Duchateau en Mentko Nap over de minister als nationale en Europese ambtsdrager;
- een artikel van Steven Hillebrink over het parlementaire inlichtingenrecht;
- een artikel van Frans Hoogendijk over Europese politieke partijregulering;
- een discussie over de stelling 'Maatregelen ter ontmoediging van zetelroof raken niet aan de essentie van het individuele en vrije mandaat' tussen Gert-Jan Leenknegt en Roel Schutgens;
- een kijkje bij de buren door Eric Janse de Jonge over een eventuele 'deadlock' in het Supreme Court van de VS,
- een kijkje bij de buren door Suzanne Poppelaars over het arrest van het Bundesverfassungsgericht ten aanzien van het OMT-programma van de ECB, en tenslotte
- een recensie van het boek 'Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur' door Geerten Boogaard.

Abonneren op het TvCR kan hier.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties