Vacature: Coaches ten behoeve van het scholierenevenement op de Grondwetdag

* SOLLICITATIETERMIJN IS VERLENGD TOT 4 NOVEMBER*

Het departement Public Law, Jurisprudence and Legal History zoekt voor de periode 15 november 2016 tot en met 31 maart 2017 tien studenten voor het coachen van scholierenteams die zullen meedoen aan het scholierenevenement op de Grondwetdag. Studenten met belangstelling voor het staatsrecht worden in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

De taken bestaan uit:

- Het bijwonen van een training (één dagdeel) over de Algemene Rekenkamer, het Hoge College van Staat dat volgend jaar centraal staat op de Grondwetdag. Tevens word je getraind in hoe je de scholierenteams kunt coachen in het geven van een pitch;

- Het geven van ten minste twee trainingen aan een toegewezen scholierenteam in het houden van een pitch over de Algemene Rekenkamer (hierbij hoort vanzelfsprekend ook de nodige voorbereiding);

- Het beantwoorden van vragen van een toegewezen scholierenteam via de telefoon of email gedurende de hele periode;

- Het onderhouden van contacten met de organisatie van de Grondwetdag;

- En uiteraard het coachen van een toegewezen team op de Grondwetdag zelf, welke zal plaatsvinden op 25 maart 2017 in de oude zaal van de Tweede Kamer in Den Haag.

Studenten die al verder gevorderd zijn in de studie komen in aanmerking voor deze functie. De voorkeur gaat uit naar derdejaars bachelor- of masterstudenten. Van de coach wordt verwacht dat hij of zij niet bang is om te spreken voor een kleine groep van acht scholieren en dat men deze groep kan coachen. De coaches krijgen een training over de Algemene Rekenkamer in november of december op het Montesquieu Instituut in Den Haag. Tijdens deze training wordt besproken hoe een scholierenteam het beste gecoacht kan worden, maar ook zullen meer technische zaken als de opbouw van een goede pitch aan de orde komen.

Het betreft een dienstverband als oproepkracht in de functie van student-assistent voor de periode van 15 november 2016 tot en met 31 maart 2017. De totale ingeschatte werktijd over de gehele periode is 40 uur. Je bent flexibel inzetbaar gedurende deze periode. Het salaris is mede afhankelijk van het aantal behaalde ECTS. Een minimum van 60 behaalde ECTS is een voorwaarde om aangesteld te worden als student-assistent. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Inlichtingen over deze functie kun je inwinnen bij Reijer Passchier, r.passchier@uvt.nl. Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onderstaande link. Je (korte) sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en cijferlijst, dient uiterlijk 23 oktober 2016 verstuurd te zijn. Sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 1 november 2016.

Meer informatie over de Grondwetdag
In maart 2014 werd voor het eerst het Grondwetfestival georganiseerd in Den Haag. Diverse ministeries, Hoge Colleges van Staat en maatschappelijke organisaties openden deze dag hun deuren of organiseerden bijeenkomsten voor een breder publiek. Vanwege het succes van deze dag en het belang van het genereren van aandacht voor de Grondwet en democratie, is besloten eens per vijf jaar een Grondwetfestival vergelijkbaar met dat van 2014 te organiseren. In de tussenliggende jaren wordt – jaarlijks - een kleinschaliger evenement georganiseerd: de Grondwetdag.

Doelstellingen van de Grondwetdag zijn:

- De Grondwet onder de aandacht van een breed publiek brengen;

- Jonge mensen bij de Grondwet en de werking van de democratische rechtsstaat betrekken;

-Discussie over de staat van de democratie en het politieke stelsel voeren, dat op voortdurend horizontaler vlak lijkt te gaan werken.

Gekozen is om deze doelstellingen te bereiken door ieder jaar een Hoog College van Staat in de schijnwerpers te zetten. In 2015 was dat de Eerste Kamer, in 2016 de Nationale Ombudsman. En in 2017 is dat de Algemene Rekenkamer.

Meer informatie over het scholierenevenement
Middelbare scholieren uit 4/5/6 VWO en MBO juridisch komen op 25 maart 2017 naar Den Haag om met elkaar het gesprek aan te gaan over de Algemene Rekenkamer. Zij worden hierop voorbereid door coaches, bestaande uit studenten van de Tilburg Law School. Deze coaches informeren en inspireren hun team met een mogelijke richting of een mogelijk standpunt. Op basis van discussie met hun teams werken ze toe naar een presentatie die de teams tijdens de bijeenkomst op 25 maart 2017 als pitch geven. De coaches zelf worden inhoudelijk aangestuurd door Reijer Passchier (UvT) en Careljan Rotteveel Mansveld (Montesquieu Instituut).

Het evenement kent verder een dagvoorzitter die de dag in goede banen leidt. Een deskundige jury, bestaande uit een wetenschapper, een politicus, een journalist en een Rekenkamerdeskundige, beoordeelt de pitches op inhoud en presentatie. Een prominent (president Algemene Rekenkamer, minister van BZK) reikt de prijs uit.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties