Tweede Kamer aanvaardt het voorstel voor een bindend referendum

De Tweede Kamer heeft 22 september ingestemd met het voorstel-Van Raak (SP) om de Grondwet te wijzigen teneinde een bindend correctief referendum in te voeren. VVD, CDA en SGP (nu samen 54 zetels) stemden tegen. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als deze Kamer ook met het voorstel instemt, moet er na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 opnieuw door beide Kamers over het voorstel van Van Raak gestemd worden. In deze zogenaamde tweede lezing is een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen vereist. 

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties