Kabinet wil kiesstelsel aanpassen en terugzendrecht voor Eerste Kamer

Op 1 juli heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de versterking van het parlementair stelsel.

In de brief maakt zij onder meer bekend dat de regering een wetsvoorstel zal indienen voor een kiesstelsel waarbij de kiezer ofwel een stem kan uitbrengen op een politieke partij ofwel op een specifieke kandidaat. Doel van het voorstel is om aan de voorkeursstem meer gewicht te geven. 

Ook wil het kabinet een terugzendrecht voor de Eerste Kamer introduceren. Dit houdt in dat de Eerste Kamer de bevoegdheid krijgt om ten aanzien van een wetsvoorstel wijzigingen voor te stellen aan de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer gebruikmaakt van deze bevoegdheid, wordt een gewijzigd wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gezonden, die beslist of de wijzigingen worden overgenomen. 

Klik hier voor het lezen van de volledige brief.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties