Hoge Raad: 'Staat moet de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderen vóór eind 2020'

Het rechterlijk bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen door Nederland met 25 procent te verminderen voor het einde van 2020 blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 20 december beslist.

Lees het nieuwsbericht hier en de volledige uitspraak hier terug.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties