Tussenstand Staatscommissie parlementair stelsel

Donderdag 21 juni publiceerde de Staatscommissie parlementair stelsel een tussenrapport waarin mogelijke oplossingen voor de verbetering van de vertegenwoordigende democratie in het algemeen en het huidige tweekamerstelsel in het bijzonder. Veel van deze eventuele oplossingen zullen eind 2018 in een eindrapport worden uitgewerkt. Als mogelijke verbeteringen noemt de commissie onder andere de invoering van een bindend referendum, een gekozen kabinetsformateur, een constitutioneel hof, en een conflictregeling tussen de Tweede en Eerste Kamer.

Lees hier het tussenrapport.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties