Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De Eerste Kamer heeft 26 juni ingestemd met het wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbekkende kleding van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De fracties van VVD, CDA, PVV, CU, SGP, 50PLUS, PvdD en OSF (in totaal 44 zetels) stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van D66, SP, PvdA, en GroenLinks (in totaal 31 zetels) tegen.

Het wetsvoorstel omvat een wettelijk verbod op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt, in onderwijsinstellingen, het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties