Eerste Kamer stelt beslissing omtrent intrekking Wet raadgevend referendum uit

De Eerste Kamer wil een 'wedloop' tussen de intrekking van de Wet raadgevend referendum aan de ene kant en een mogelijk referendum over de Donorwet aan de andere kant voorkomen. Daarom zijn er aanvullende vragen gesteld aan de Minister over de intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Bron: Eerste Kamer

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties