Nationale bescherming grondrechten van hoog niveau, maar staat onder druk


De grondrechtenbescherming in Nederland is van hoog niveau, maar staat momenteel onder druk. Dat stelt Paul van Sasse van Ysselt, onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam en ambtenaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het proefschrift waar hij 22 januari jl. op promoveerde.

In een democratische rechtsstaat vervullen grondrechten een spilfunctie. Zij bieden rechten aan burgers en plichten voor de (Nederlandse) overheid. De nakoming van die rechtsplicht is bepalend voor de mate waarin grondrechten en de daardoor beschermde belangen (kunnen) worden gerealiseerd. Van Sasse van Ysselt biedt in zijn proefschrift inzicht in deze thematiek door na te gaan wat die betekenis van de rechtsplicht inhoudt en op welke wijze het nakomen institutioneel wordt gegarandeerd.

Van Sasse van Ysselt concludeert dat de nationale grondrechtenbescherming van hoog niveau is, maar onder druk staat als gevolg van de proliferatie van grondrechten en de complexiteit van de samenleving. Dat vraagt om een systematischer grondrechtenbeleid, waarin het vermijden van een grondrechtenregelreflex en toezichtreflex, en het versterken van de naleving centraal staan.

(Bron: website VU Amsterdam)

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties