Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25 mei van kracht in de EU

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG strekt tot:

  • de versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • het creĆ«ren van meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • het toebedelen van dezelfde, stevige bevoegdheden aan alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties