'Informele veranderingen hebben weerslag op Grondwet'

Op SC online is een interview verschenen met Reijer Passchier naar aanleiding van zijn proefschrift over informele constitutionele verandering. In dit interview zegt Passchier onder andere dat wij de werkelijke relevantie van de Grondwet pas begrijpen, als we de Grondwet niet meer zien als sec een juridisch document maar in zijn historisch-institutionele context beschouwen: ‘De meeste mensen verwachten te veel van de Grondwet.’

Lees het volledige interview hier terug.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties