Het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepresenteerd

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.

 

Na 209 dagen was het dinsdag 10 oktober toch echt prijs: het regeerakkoord werd gepresenteerd. De langste formatie die Nederland ooit gekend heeft, het kabinet dat Nederland nooit gewild heeft: het regeerakkoord was al geruchtmakend ruim voordat men er ├╝berhaupt kennis van had kunnen nemen.

Vanaf vandaag is het mogelijk om ook een inhoudelijk oordeel te vormen over de resultaten van de formatiebesprekingen. Lees het regeerakkoord hier.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties