Raad van State adviseert over rechtsgeldigheid voorstel-Van Tongeren

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft voorlichting gegeven aan de Tweede Kamer over de rechtsgeldigheid van het voorstel-Van Tongeren tot wijziging van de Grondwet.

Het voorstel-Van Tongeren strekt tot wijziging van de Grondwet, waarbij artikel 120 Grondwet (het toetsingsverbod) gedeeltelijk wordt opgeheven. Dit voorstel tot wijziging van de Grondwet is reeds in 2009 aangenomen in eerste lezing, maar de tweede lezing is tot op heden niet afgerond, terwijl de Tweede Kamer in de tussentijd al drie keer ontbonden is in het kader van verkiezingen. Dit doet de vraag rijzen of het voorstel-Van Tongeren nog wel parlementair behandeld kan worden.

Het advies van de Raad van State kan men hier raadplegen.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties