Onvoldoende steun voor bindend referendum in Tweede Kamer

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets meer in het bindend referendum. De Kamer sprak op 27 september over de invoering van een "bindend correctief referendum", waarmee aangenomen wetten zouden kunnen worden tegengehouden. 

Omdat de invoering van een bindend referendum een grondwetswijziging vereist, moet het voorstel voor dit referendum in twee lezingen worden aangenomen. In de eerste lezing aanvaardde een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer het voorstel. In de tweede lezing is op grond van artikel 137 Gw zowel in beide Kamers een tweederdemeerderheid nodig, wil het voorstel aangenomen worden.

Tijdens het parlementaire debat bleek echter dat niet eens een gewone meerderheid in de Tweede Kamer achter de grondwetswijziging staat, laat staan tweederde. Hiermee lijkt de kans dat een bindend referendum in Nederland wordt ingevoerd verkeken. 

Zie ook NOS.nl.

 

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties