Grondwetdag 2017 een groot succes!

Op 25 maart 2017 vond in Den Haag de jaarlijkse Grondwetdag plaats. De samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tilburg University (leerstoel Democratische rechtsstaat), het Montesquieu Instituut, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en de gemeente Den Haag heeft geresulteerd in een onvergetelijke dag. Een verslag van de Grondwetdag vindt u hier. Op naar de volgende! 

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties