Raad van State brengt jaarverslag over 2016 uit

Politieke ontwikkelingen raken fundamentele zekerheden

Na jaren van zorg ging het in 2016 boven verwachting goed. Toch laat het afgelopen jaar door diverse politieke ontwikkelingen een onbestemd gevoel van onrust achter. Ontwikkelingen die voorboden zouden kunnen zijn van grotere schokken. Deze raken vanzelfsprekendheden en fundamentele zekerheden en de verworvenheden die in de afgelopen driekwart eeuw daarop zijn ‘gebouwd’. De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat zijn daarbij in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties en de samenleving waar mogelijk te versterken.

Dit is te lezen in de inleidende beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State over 2016. Het jaarverslag is vanaf heden online beschikbaar op de website van de Raad van State.


Bron: Persbericht Raad van State 6 april 2016.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties