Nieuwe inleiding bij Hoofdstuk 1 (grondrechten) van de Grondwet

De inleiding op Hoofdstuk 1 (grondrechten) van de Grondwet, geschreven door prof. dr. mr. Ernst Hirsch Ballin, is vanaf heden vernieuwd en hier te lezen.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties