'Rechtse plannen niet rechtsstatelijk'

Alleen partijen op de rechtervleugel van het politieke spectrum doen in hun verkiezingsprogramma’s voorstellen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat valt af te leiden uit het rapport van een commissie die in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) de partijprogramma’s heeft doorgelicht op gevolgen voor de rechtstaat.

Lees meer op Mr-online.
Het rapport vindt u hier.

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties