Nieuws

Het 2020 Rule of Law Rapport van de Europese Commissie is uit

Tweede Kamer aanvaardt het voorstel voor een bindend referendum

Call for Essays 'Staatsrecht in de datasamenleving'

Kabinet wil kiesstelsel aanpassen en terugzendrecht voor Eerste Kamer

Raad van State: "Samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter"

EYCL Call for Papers: Constitutional Advice

Hoge Raad: 'Staat moet de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderen vóór eind 2020'

Veroordeling Bouterse overwinning Surinaamse rechtsstaat

Internetconsultatie voor voorstellen tot herziening van Grondwet open

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Wetgeving

Kabinet wil democratie vernieuwen (reactie op Staatscommissie parlementair stelsel)

Raad van State brengt jaarverslag over 2018 uit

EYCL Call for Papers: The City in Constitutional Law

Voorstel om bindend correctief referendum op te nemen in de Grondwet

Redactie wetenschappelijk commentaar op de Grondwet breidt uit

Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

Voorstel om vertrouwensregel op te nemen in de Grondwet

Wetenschappelijk commentaar op de Grondwet in een nieuw jasje

Raad van State waarschuwt voor digitaliserende overheid

AIV: Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van het Koninkrijk

Idee voor een Europese Awb stuit op weerstand bij Europese Commissie

Vooraankondiging Staatsrecht- conferentie 2018 (EUR)

Tussenstand Staatscommissie parlementair stelsel

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Motie-Bikker over de evaluatie van de contraterrorisme- wetgeving aangenomen

Eerste Kamer stelt beslissing omtrent intrekking Wet raadgevend referendum uit

Voorstel om recht op eerlijk proces in Grondwet op te nemen in eerste lezing aanvaard

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Donorwet

Nationale bescherming grondrechten van hoog niveau, maar staat onder druk

Tweede Kamer stemt in met grondwetswijziging aangaande de benoeming van de burgemeester

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de toetsing van algemeen verbindende voorschriften

Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25 mei van kracht in de EU

'Informele veranderingen hebben weerslag op Grondwet'

Wetsvoorstel administratieve detentie 'schiet door op een wijze die in een rechtsstaat niet acceptabel is'

Het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepresenteerd

Raad van State adviseert over rechtsgeldigheid voorstel-Van Tongeren

Onvoldoende steun voor bindend referendum in Tweede Kamer

Eerste Kamer stemt unaniem in met voorstel om artikel 13 Grondwet te wijzigen

Staatscommissie parlementair stelsel lanceert website

"Burgemeesters schenden vaker de Grondwet"

Werkt de rechtsstaat eigenlijk voor de burger?

Grondwetdag 2017 een groot succes!

Raad van State brengt jaarverslag over 2016 uit

Nieuwe inleiding bij Hoofdstuk 1 (grondrechten) van de Grondwet

Minister Plasterk: “Ga stemmen”

'Rechtse plannen niet rechtsstatelijk'

Staatscommissie parlementair stelsel ingesteld

'Rechtsstaatsopbouw moet uitgaan van verbinding'

'Een vrije rechtstaat vraagt om voortdurend onderhoud en betrokkenheid van iedereen'

NJB op zoek naar bijdragen over parlementair stelsel, democratie en verkiezingen

Uitlatingen Wilders niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting

Nieuw nummer Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Hirsch Ballin benoemd tot universiteits- hoogleraar

Vacature: Coaches ten behoeve van het scholierenevenement op de Grondwetdag

Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd

Ordecommissie gaat verkiezingprogramma's doorlichten op rechtsstatelijkheid

De bescherming van mensenrechten staat onder druk

Constitutioneel Hof Sint Maarten vernietigt Landsverordening Integriteitskamer

Call for papers - Staatsrechtconferentie 2016

Democratische rechtsstaat en eerlijk proces prominentere plaats in Grondwet

Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet voltooid!

Symposium constitutionele toetsing

Big Data in een vrije en veilige samenleving

Raadgevend referendum

Willem Witteveensymposium en lezing: 26 november

Constitutionele onderzoeksagenda

CALL FOR PAPERS: The constitutional identity of the European Union

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties