Additionele artikelen

INLEIDING

ALGEMENE INLEIDING

Artikel IX - Berechting van misdrijven in oorlogstijd

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

MEER OVER DIT ONDERWERP

Artikel XIX - Afkondigingsformulier

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

MEER OVER DIT ONDERWERP