Artikel 18 - Rechtsbijstand

  1. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
  2. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
KLASSIEKE UITSPRAKEN
VIDEO
REAGEER!
POLITIEK