Artikel 13 - Vertrouwelijke communicatie

  1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
KLASSIEKE UITSPRAKEN
VIDEO
BLOGS
REAGEER!
POLITIEK