FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 13.02.2018

  Bart van der Sloot

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Dit blog bewijst dat de vraag wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent voor de bescherming van persoonsgegevens ook bondig beantwoord kan worden. Belangrijk, aangezien burgers zich vaak niet bewust zijn van hun rechten en niet weten wat er met hun gegevens gebeurt.... lees verder
 • 19.07.2017

  Lotte Houwing

  Artikel 13 Grondwet en de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

  Lotte Houwing van PILP bespreekt de tegenstrijdigheid tussen de modernisering van artikel 13 Gw (bescherming vertrouwelijke communicatie) en de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarmee deze diensten vergaande bevoegdheden krijgen die ernstig kunnen ingrijpen op het privéleven.... lees verder
 • 01.05.2017

  Islam Siraji

  Europees Hof van Justitie schiet algemene bewaarplicht af

  Islam Siraji bespreekt de prejudiciële uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin het Hof zich uitspreekt over nationale regelingen die voorzien in een algemene bewaarplicht van telecomgegevens met het oog op de opsporing van strafbare feiten: een gevoelige privacykwestie in tijden van dreigend terrorisme.... lees verder
 • 25.02.2015

  Corien Prins

  Grondrechten en digitalisering

  Het is volgens hoogleraar Corien Prins tijd om de volle breedte en met meer ambitie te doordenken op welke wijze we in constitutionele zin met technologisch ingegeven veranderingen willen omgaan.... lees verder
 • 26.08.2014

  Thomas van Alphen

  Internet en privacy: moet de Grondwet met haar tijd mee?

  Rechtenstudent Thomas van Alphen bespreekt de gespannen verhouding tussen privacy en (o.a.) informatievrijheid op het internet, aan de hand van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties