FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
  • 08.01.2020

    Maarten Stremler

    Urgenda-arrest is voorbeeld van nieuw constitutionalisme

    Veel staatsrechtjuristen zijn kritisch op het arrest van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak, omdat het arrest zou wrikken met het beginsel van de scheiding der machten. Maarten Stremler betoogt daarentegen dat het arrest ook kan worden gezien als een voorbeeld van een nieuw constitutionalisme, waarin de machtenscheiding een andere betekenis heeft gekregen.... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties