FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
  • 22.09.2016

    Jalisa Daane

    Recht om vergeten te worden wordt niet strikt toegepast

    In haar kritische noot bij het Google Spain arrest van het Hof van Justitie van de EU stelt Jalisa Daane onder meer dat de Nederlandse rechter het recht om vergeten te worden niet strikt lijkt toe te passen, maar vasthoudt aan de jurisprudentie van het EHRM.... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties