FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 28.08.2020

  Leonard Besselink

  Mondkapjesplicht, subjectief staatsnoodrecht en een trage Tweede Kamer

  Het is meer dan zes maanden geleden dat bij noodverordeningen maatregelen werden afgekondigd ter beperking van de verspreiding van ‘het corona-virus’. Veel van deze maatregelen beperken de grondrechten van burgers. Kan een beroep op subjectief staatsnoodrecht deze maatregelen rechtvaardigen?... lees verder
 • 13.08.2020

  Ingrid Leijten

  Casus mondkapjesplicht: Is onze beperkingssystematiek nog wel grondrechtenproof?

  Wat maakt de huidige discussie over mondkapjes tot een bijzonder boeiende grondrechtencasus, waarin bovendien de tekortkomingen van het Nederlandse systeem van grondrechtenbescherming aan het licht komen?... lees verder
 • 27.02.2019

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: de Raad voor de rechtspraak

  De Raad voor de rechtspraak is een belangrijk college in Nederland. Wat maakt deze Raad zo belangrijk dat zijn positie in de Grondwet verankerd zou moeten worden? ... lees verder
 • 18.01.2019

  Tjebbe Geldof

  1 reactie

  Remkes en de Rechtsstaat #4: de noodzaak van een Constitutioneel Hof

  Waar het voorstel van voormalig Kamerlid Halsema om de rechter wetten te laten toetsen aan de Grondwet  onlangs vervallen verklaard werd, stelt de Staatscommissie nu een heus Constitutioneel Hof voor. Wat moeten we daarvan vinden, volgens Tjebbe Geldof?... lees verder
 • 22.02.2018

  Suzanne Poppelaars

  Het nationale budgetrecht en Europese integratie

  Suzanne Poppelaars legt op begrijpelijke wijze uit wat de juridische consequenties zijn van de Europese integratie voor het nationale budgetrecht (het recht van het parlement om de begroting bij wet vast te stellen).... lees verder
 • 13.02.2018

  Bart van der Sloot

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Dit blog bewijst dat de vraag wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent voor de bescherming van persoonsgegevens ook bondig beantwoord kan worden. Belangrijk, aangezien burgers zich vaak niet bewust zijn van hun rechten en niet weten wat er met hun gegevens gebeurt.... lees verder
 • 10.10.2017

  Marijn van der Sluis

  De euro als grondwettelijke munt

  Marijn van der Sluis bespreekt de constitutionalisering van de euro in het Verdrag van Maastricht en vergelijkt die keuze met de manier waarop tegen de constitutionalisering van ons geld in de Nederlandse grondwet werd aangekeken ... lees verder
 • 11.09.2017

  Reijer Passchier

  Het Japanse pacifisme en defensiebeleid: informele constitutionele verandering

  De Japanse Grondwet verbiedt dat land om er een land-, zee- of luchtmacht op na te houden. Toch beschikt Japan over een van de vijf grootste defensiemachten in de wereld. Hoe is dit grote verschil tussen het constitutionele kader en de politieke werkelijkheid te verklaren? Reijer Passchier onderzoekt processen van informele constitutionele verandering.... lees verder
 • 19.10.2016

  Sebastiaan Hamans

  Misbruik Wob verleden tijd?

  De inwerkingtreding van de Wet voorkomen misbruik Wob en het initiatiefvoorstel Wet open overheid trachten allebei te voorzien in het leed dat Wob-misbruik heet. Gaan deze initiatieven van de wetgever het misbruik van Wob-verzoeken oplossen of niet? Sebastiaan Hamans plaatst een aantal kritische kanttekeningen... lees verder
 • 22.09.2016

  Jalisa Daane

  Recht om vergeten te worden wordt niet strikt toegepast

  In haar kritische noot bij het Google Spain arrest van het Hof van Justitie van de EU stelt Jalisa Daane onder meer dat de Nederlandse rechter het recht om vergeten te worden niet strikt lijkt toe te passen, maar vasthoudt aan de jurisprudentie van het EHRM.... lees verder
 • 31.05.2016

  Dylan Blommaert

  Aantasting van de Rechtsstaat: Corruptie in Nederland

  Corruptie vormt een aantasting van de rechtsstaat. Corruptie werkt ongelijke behandeling in de hand en maakt het onafhankelijk overheidsfunctioneren illusoir. ... lees verder
 • 19.03.2015

  Esmé Joosten

  Een betere stemmingendemocratie begint bij jezelf

  Esmé Joosten schrijft over openbaarheid van bestuur en de stemmingendemocratie naar aanleiding van de pitch van Frank Hendriks. Haar stelling is dat een betere stemmingendemocratie bij de burger zelf begint.... lees verder
 • 26.08.2014

  Thomas van Alphen

  Internet en privacy: moet de Grondwet met haar tijd mee?

  Rechtenstudent Thomas van Alphen bespreekt de gespannen verhouding tussen privacy en (o.a.) informatievrijheid op het internet, aan de hand van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.... lees verder
 • 07.02.2014

  Thomas Bil

  3 reacties

  Veiligheid terug in de Grondwet?

  Is het zinvol om het begrip veiligheid een plek in de Grondwet tegeven? Niet echt, aldus rechtenstudent en lid van de redactie van Nederlandrechtsstaat Thomas Bil.... lees verder
 • 15.11.2013

  Maurice Adams en Karsten Meijer

  Laten we debatteren over de staat van de rechtsstaat

  De laatste jaren is een indrukwekkende hoeveelheid maatregelen genomen die de rechtsstaat kunnen ondermijnen. Daarom moeten we niet enkel debatteren over de rechtsbijstandkwestie, maar over de algehele staat  van de rechtsstaat.... lees verder
 • 18.09.2013

  Ernst Hirsch Ballin

  Begrotingsnormen en wettelijke regels

  Naar aanleiding van de troonrede bespreekt Ernst Hirsch Ballin de zin om rechtsregels vast te stellen over het financieel beleid.... lees verder
 • 17.09.2013

  Mirik van Rijn

  (Noodzakelijke) uitholling van het nationale budgetrecht?

  Met een schuin oog op prinsjesdag vergelijkt Mirik van Rijn het budgetrecht in Nederland en Duitsland. De Duitse focus op verkrijging van democratische legitimiteit via het nationale parlement is ouderwets, zo stelt hij.... lees verder
 • 05.09.2013

  Gert-Jan Leenknegt

  1 reactie

  Openbaarheid moet de regel zijn

  Gert-Jan Leenknegt over het fundamentele belang van openbaarheid van bestuur en het probleem van het misbruik van de wet die dit belang bewaakt. Hoe om te gaan met deze spanning? ... lees verder
 • 22.08.2013

  Beatrice de Graaf en Marjolein van Asselt

  Veiligheid terug in onze Grondwet

  Veiligheid had tot 1983 een eigen artikel in de Grondwet. Deze tijd van dreiging van terorrisme vraagt om een terugkeer van een dergelijk artikel in de Grondwet, bepleiten Beatrice de Graaf en Marjolein van Asselt.... lees verder
 • 26.06.2013

  Karsten Meijer

  De Nationale Ombudsman in de tegendemocratie

  Karsten Meijer bespreekt de plaats van de Nationale Ombudsman in het politiek-staatsrechtelijke landschap aan de hand van de filosoof Rosanvallon.... lees verder
 • 10.06.2013

  Egbert Dommering

  Het derde voorstel tot een 'technisch neutrale wijziging' van artikel 13 Gw

  Een kritische beschouwing van hoogleraar informatierecht Dommering over het kabinetsvoorstel tot modernisering van 13 van de Grondwet.... lees verder
 • 07.05.2013

  Karsten Meijer

  Nationale Ombudsman in de Tweede Kamer?

  Een constitutionele analyse van Brenninkmeijers voorstel om de Nationale Ombudsman een zetel in de Tweede Kamer te geven.... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties