FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 20.10.2020

  Ronald Janse

  Keane’s The New Despotism

  John Keane verklaart in The New Despotism het huidige succes van onvrije democratieën. Ronald Janse stelt dat dit boek de moeite waard is als achtergrondliteratuur bij het rapport dat de Europese Commissie een paar weken terug uitbracht over de staat van de rechtsstaat in de Europese Unie.... lees verder
 • 15.10.2020

  Joris van Laarhoven

  Fake News: een vlog

  In deze vlog legt Joris van Laarhoven uit wat Fake News is en waarom dit verschijnsel een mogelijke bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat... lees verder
 • 15.10.2020

  Nathalie Schnabl

  Het recht op een eerlijk proces in een democratische rechtsstaat

  Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart zullen twee voorstellen tot verandering van de Grondwet in tweede lezing worden behandeld: het recht op een eerlijk proces en een algemene grondwetsbepaling. Nathalie Schnabl bespreekt beide voorstellen in samenhang... lees verder
 • 07.10.2020

  Ronald Janse

  De rechtsstaat-APK van de Europese Commissie

  Naar aanleiding van het eerste Rule of Law rapport van de Europese Commissie reflecteert Ronald Janse op de staat van de rechtsstaat in Oost-Europese landen. Niet alleen in Hongarije en Polen blijkt de situatie zorgwekkend...... lees verder
 • 07.10.2020

  Maurice Adams

  De staat van de rechtsstaat volgens de Europese Commissie: Kan het hier ook gebeuren?

  Afgaande op het Rule of Law rapport van de Europese Commissie gaat het goed met de Nederlandse rechtsstaat. In andere landen van de Europese Unie is de rechtsstaat echter beduidend achteruit gegaan. Maurice Adams stelt de vraag: kan dat ook hier gebeuren?... lees verder
 • 02.10.2020

  Reijer Passchier

  Big Tech vraagt om een breder rechtsstaatbegrip

  Reijer Passchier signaleert dat Big Tech bedrijven steeds meer eenzijdige macht uitoefenen over burgers en roept staatsrechtsgeleerden op om deze ontwikkeling te bezien vanuit constitutionele principes als machtenscheiding, checks & balances, en individuele rechtsbescherming.... lees verder
 • 25.09.2020

  Mirjam van Schaik

  De religieuze geboorteregistratie. Over het recht de geloofsovertuiging niet kenbaar te maken

  Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand een aantekening plaatsen in een geboorteakte waardoor de levensovertuiging van de ouders en het kind kenbaar worden gemaakt? Of is dat in strijd met de vrijheid van godsdienst? Het EHRM heeft zich op 20 juni jl. over deze kwestie gebogen... lees verder
 • 15.09.2020

  Göran Sluiter

  Vrijspraak Wilders voor aanzetten tot haat en/of discriminatie wekt verbazing

  Op 4 september jl. sprak het Hof Den Haag Geert Wilders vrij van het aanzetten tot haat en/of discriminatie. Göran Sluiter, die de Marokkaanse slachtoffers en benadeelde partijen in de strafzaak tegen Wilders vertegenwoordigt, is om meerdere redenen kritisch op deze vrijspraak ... lees verder
 • 28.08.2020

  Leonard Besselink

  Mondkapjesplicht, subjectief staatsnoodrecht en een trage Tweede Kamer

  Het is meer dan zes maanden geleden dat bij noodverordeningen maatregelen werden afgekondigd ter beperking van de verspreiding van ‘het corona-virus’. Veel van deze maatregelen beperken de grondrechten van burgers. Kan een beroep op subjectief staatsnoodrecht deze maatregelen rechtvaardigen?... lees verder
 • 21.08.2020

  Maurice Adams

  De burgemeester als politicus

  Naar aanleiding van de motie van wantrouwen die de burgemeester van Weert in juni dit jaar aan zijn broek kreeg, reflecteert Maurice Adams op de politisering van het burgemeestersambt en de 'vermarkting' van het bestuur.... lees verder
 • 13.08.2020

  Ingrid Leijten

  Casus mondkapjesplicht: Is onze beperkingssystematiek nog wel grondrechtenproof?

  Wat maakt de huidige discussie over mondkapjes tot een bijzonder boeiende grondrechtencasus, waarin bovendien de tekortkomingen van het Nederlandse systeem van grondrechtenbescherming aan het licht komen?... lees verder
 • 09.04.2020

  Manon Julicher en Stefan Philipsen

  Hoe een ‘volwassen’ rechtsstaat zich hoort te gedragen in tijden van corona

  Het Coronavirus houdt ons land in zijn greep. Ter bescherming van de volksgezondheid heeft de overheid een groot aantal noodverordeningen afgekondigd. Maatregelen die volgens de minister-president passend zijn in een ‘volwassen democratie'. Maar kunnen deze maatregelen door de rechtsstatelijke beugel?... lees verder
 • 16.03.2020

  Tom Herrenberg

  Openbaar Ministerie: Nashville-verklaring niet strafbaar

  De ondertekening van de Nashville-verklaring door o.a. Kees van der Staaij (SGP) leidde vorig jaar tot grote verontwaardiging vanwege de kwetsende passages in die verklaring ten aanzien van LGBTI-mensen. Het Openbaar Ministerie acht de verklaring echter niet strafbaar. Terecht, volgens Tom Herrenberg.... lees verder
 • 06.02.2020

  Kees Sterk

  Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society (Keynote Book Launch EYCL)

  Op 5 februari vond de presentatie plaats van het EYCL 2019 over het  thema 'Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society'. Lees hier de toespraak die Kees Sterk, rechter en voorzitter van het European Network of Councils for the Judiciary, gaf ter ere van deze gelegenheid.... lees verder
 • 08.01.2020

  Maarten Stremler

  Urgenda-arrest is voorbeeld van nieuw constitutionalisme

  Veel staatsrechtjuristen zijn kritisch op het arrest van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak, omdat het arrest zou wrikken met het beginsel van de scheiding der machten. Maarten Stremler betoogt daarentegen dat het arrest ook kan worden gezien als een voorbeeld van een nieuw constitutionalisme, waarin de machtenscheiding een andere betekenis heeft gekregen.... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties