FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 26.11.2020

  Maurice Adams

  Obama’s constitutie

  Voor Obama president werd van de Verenigde Staten heeft hij een heel aantal jaar constitutioneel recht gedoceerd. Maurice Adams was benieuwd wat het onlangs verschenen eerste deel van zijn biografie ons leert over Obama's visie op de Grondwet.... lees verder
 • 24.11.2020

  Laurens Lavrysen

  Hebben de woonzorgcentra de mensenrechten geschonden?

  Amnesty International Belgie bracht onlangs een rapport uit over de situatie in de Belgische woonzorgcentra, waar tijdens de eerste golf van de corona-epidemie veel bewoners aan het virus stierven. Hebben de woonzorgcentra het recht op leven van deze mensen geschonden, of was er sprake van een uitzonderlijke medische noodtoestand?... lees verder
 • 20.11.2020

  Pieter Ippel

  De bewust geschapen afstand tot de rechtsstaat

  'Beginnend Blogger' Pieter Ippel spreekt zich uit over de reorganisatie van de rechtspraak in Nederland, waardoor volgens hem de feitelijke afstand tot recht en rechtsstaat drastisch is toegenomen.... lees verder
 • 13.11.2020

  Koen Lemmens

  De onduidelijke meerwaarde van een avondklok

  In de strijd tegen het Corona-virus wordt in Nederland het instellen van een (regionale) avondklok overwogen, terwijl ze daar in België al voldoende ervaring mee hebben. Is het instellen van een avondklok noodzakelijk met het oog op de bescherming van de volksgezondheid of leidt dat tot een ontoelaatbare aantasting van de individuele vrijheid?... lees verder
 • 12.11.2020

  Rick Bronsema

  Groninger mijnbouwschade: liever slagvaardig dan wettelijk verankerd

  In een rechtsstaat moet elk overheidsoptreden berusten op een algemene wet om machtsmisbruik te voorkomen. De overheid wikkelde de mijnbouwschade in Groningen tot voor kort echter af via een tijdelijke commissie, wier bevoegdheid om schadebesluiten te nemen niet verankerd was in een algemene wet. Hoe problematisch is dat?... lees verder
 • 09.11.2020

  Ronald Janse

  Blijft de EU-meerjarenbegroting de pinautomaat voor Europese autocraten?

  Het is de afgelopen tien jaar duidelijk geworden dat de EU niet bij machte is om rechtsstaatverval in Hongarije en Polen af te remmen, laat staan te beëindigen. Daar zou wel eens verandering in kunnen komen, nu de EU de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten.... lees verder
 • 09.11.2020

  Merijn Chamon

  Een EU zonder Polen en Hongarije oprichten, kan dat?

  De Europese Unie wil voortaan de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten. Maar als landen als Polen en Hongarije de rechtsstaat niet respecteren, is het dan niet beter om een Europese Unie zonder deze landen op te richten?... lees verder
 • 07.11.2020

  Leon Trapman

  Stemvrijheid in coronatijd

  De coronacrisis drukt haar stempel op de Amerikaanse verkiezingen, waarvan de uitslag als gevolg van briefstemmen lang op zich laat wachten. In maart zijn er verkiezingen in Nederland, waarvoor momenteel eveneens de nodige maatregelen worden getroffen. In het licht van het recht op vrije en eerlijke verkiezingen bespreekt Leon Trapman deze maatregelen.... lees verder
 • 04.11.2020

  Tjebbe Geldof

  De beïnvloedende coronacommunicatie van het kabinet

  Ruim 7 miljoen kijkers zagen op 13 oktober de persconferentie waarin het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde om het aantal COVID-19 besmettingen terug te dringen. De persconferenties zijn een belangrijke bron van informatie geworden over maatregelen waaraan burgers zich moeten houden. Maar is deze wijze van overheidscommunicatie altijd even wenselijk?... lees verder
 • 30.10.2020

  Michael Klos

  Mag desinformatie verwijderd worden door internetplatforms?

  Naar aanleiding van twee recente rechtzaken in Nederland tegen YouTube en Facebook gaat Michael Klos na of desinformatie zomaar verwijderd kan worden door internetbedrijven.... lees verder
 • 28.10.2020

  Maurice Adams

  Kunnen we in de VS straks terug naar normaal?

  De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft tot op heden spannend. Maar laten we er eens vanuit gaan dat de huidige President de verkiezingen verliest. Zal hij dan een gevaar voor de Amerikaanse democratie blijken door tegen te spartelen bij de machtsoverdracht?... lees verder
 • 26.10.2020

  Tom Herrenberg

  Belediging van buitenlandse staatshoofden

  De tragische moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft geleid tot een storm aan beledigingen over en weer tussen de Franse president Macron, de Turkse president Erdogan en het Nederlandse Kamerlid Wilders. Maar was de belediging van een buitenlands staatshoofd in Nederland niet strafbaar? ... lees verder
 • 20.10.2020

  Ronald Janse

  Keane’s The New Despotism

  John Keane verklaart in The New Despotism het huidige succes van onvrije democratieën. Ronald Janse stelt dat dit boek de moeite waard is als achtergrondliteratuur bij het rapport dat de Europese Commissie een paar weken terug uitbracht over de staat van de rechtsstaat in de Europese Unie.... lees verder
 • 15.10.2020

  Nathalie Schnabl

  Het recht op een eerlijk proces in een democratische rechtsstaat

  Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart zullen twee voorstellen tot verandering van de Grondwet in tweede lezing worden behandeld: het recht op een eerlijk proces en een algemene grondwetsbepaling. Nathalie Schnabl bespreekt beide voorstellen in samenhang... lees verder
 • 07.10.2020

  Ronald Janse

  De rechtsstaat-APK van de Europese Commissie

  Naar aanleiding van het eerste Rule of Law rapport van de Europese Commissie reflecteert Ronald Janse op de staat van de rechtsstaat in Oost-Europese landen. Niet alleen in Hongarije en Polen blijkt de situatie zorgwekkend...... lees verder
 • 07.10.2020

  Maurice Adams

  De staat van de rechtsstaat volgens de Europese Commissie: Kan het hier ook gebeuren?

  Afgaande op het Rule of Law rapport van de Europese Commissie gaat het goed met de Nederlandse rechtsstaat. In andere landen van de Europese Unie is de rechtsstaat echter beduidend achteruit gegaan. Maurice Adams stelt de vraag: kan dat ook hier gebeuren?... lees verder
 • 02.10.2020

  Reijer Passchier

  Big Tech vraagt om een breder rechtsstaatbegrip

  Reijer Passchier signaleert dat Big Tech bedrijven steeds meer eenzijdige macht uitoefenen over burgers en roept staatsrechtsgeleerden op om deze ontwikkeling te bezien vanuit constitutionele principes als machtenscheiding, checks & balances, en individuele rechtsbescherming.... lees verder
 • 25.09.2020

  Mirjam van Schaik

  De religieuze geboorteregistratie. Over het recht de geloofsovertuiging niet kenbaar te maken

  Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand een aantekening plaatsen in een geboorteakte waardoor de levensovertuiging van de ouders en het kind kenbaar worden gemaakt? Of is dat in strijd met de vrijheid van godsdienst? Het EHRM heeft zich op 20 juni jl. over deze kwestie gebogen... lees verder
 • 15.09.2020

  Göran Sluiter

  Vrijspraak Wilders voor aanzetten tot haat en/of discriminatie wekt verbazing

  Op 4 september jl. sprak het Hof Den Haag Geert Wilders vrij van het aanzetten tot haat en/of discriminatie. Göran Sluiter, die de Marokkaanse slachtoffers en benadeelde partijen in de strafzaak tegen Wilders vertegenwoordigt, is om meerdere redenen kritisch op deze vrijspraak ... lees verder
 • 28.08.2020

  Leonard Besselink

  Mondkapjesplicht, subjectief staatsnoodrecht en een trage Tweede Kamer

  Het is meer dan zes maanden geleden dat bij noodverordeningen maatregelen werden afgekondigd ter beperking van de verspreiding van ‘het corona-virus’. Veel van deze maatregelen beperken de grondrechten van burgers. Kan een beroep op subjectief staatsnoodrecht deze maatregelen rechtvaardigen?... lees verder
 • 21.08.2020

  Maurice Adams

  De burgemeester als politicus

  Naar aanleiding van de motie van wantrouwen die de burgemeester van Weert in juni dit jaar aan zijn broek kreeg, reflecteert Maurice Adams op de politisering van het burgemeestersambt en de 'vermarkting' van het bestuur.... lees verder
 • 13.08.2020

  Ingrid Leijten

  Casus mondkapjesplicht: Is onze beperkingssystematiek nog wel grondrechtenproof?

  Wat maakt de huidige discussie over mondkapjes tot een bijzonder boeiende grondrechtencasus, waarin bovendien de tekortkomingen van het Nederlandse systeem van grondrechtenbescherming aan het licht komen?... lees verder
 • 09.04.2020

  Manon Julicher en Stefan Philipsen

  Hoe een ‘volwassen’ rechtsstaat zich hoort te gedragen in tijden van corona

  Het Coronavirus houdt ons land in zijn greep. Ter bescherming van de volksgezondheid heeft de overheid een groot aantal noodverordeningen afgekondigd. Maatregelen die volgens de minister-president passend zijn in een ‘volwassen democratie'. Maar kunnen deze maatregelen door de rechtsstatelijke beugel?... lees verder
 • 16.03.2020

  Tom Herrenberg

  Openbaar Ministerie: Nashville-verklaring niet strafbaar

  De ondertekening van de Nashville-verklaring door o.a. Kees van der Staaij (SGP) leidde vorig jaar tot grote verontwaardiging vanwege de kwetsende passages in die verklaring ten aanzien van LGBTI-mensen. Het Openbaar Ministerie acht de verklaring echter niet strafbaar. Terecht, volgens Tom Herrenberg.... lees verder
 • 06.02.2020

  Kees Sterk

  Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society (Keynote Book Launch EYCL)

  Op 5 februari vond de presentatie plaats van het EYCL 2019 over het  thema 'Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society'. Lees hier de toespraak die Kees Sterk, rechter en voorzitter van het European Network of Councils for the Judiciary, gaf ter ere van deze gelegenheid.... lees verder
Pagina 1 van 2

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties