FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 27.09.2021

  Maurice Adams

  Roemer, Bouterse en de Rechtsstaat Suriname

  Er werd door velen in Suriname en Nederland reikhalzend uitgekeken naar het vonnis van de Surinaamse Krijgsraad. Maurice Adams blogt over Desi Bouterse en Astrid Roemer ... lees verder
 • 20.04.2021

  Maurice Adams

  Over de ‘wikileakisering’ van het overheidsbeleid en machtsevenwicht

  Maurice Adams blogt over de transparantie van de overheid, en de rol die het stelsel van machtsevenwicht daarbij kan spelen ... lees verder
 • 11.01.2021

  Maurice Adams

  De afzetting van de Amerikaanse President en de moralisering van de Grondwet

  Vandaag (11 januari 2021) start het Amerikaanse Congress opnieuw een afzettingsprocedure tegen de zittende Amerikaanse President. Loont dat de moeite, nu over iets meer dan een week Joe Biden als 46ste President van de Verenigde Staten wordt ingezworen? ... lees verder
 • 02.01.2021

  Maurice Adams

  Nieuwjaarswensen naar aanleiding van de toeslagenaffaire

  Indien onze minister-president na de verkiezingen van maart terugblikt op de voorbije jaren als regeringsleider, welke gebeurtenissen zullen dan in het bijzonder in zijn geheugen gegrift staan? De ramp met de MH17, de Brexit, de coronacrisis? Of de affaire naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagen? ... lees verder
 • 26.11.2020

  Maurice Adams

  Obama’s constitutie

  Voor Obama president werd van de Verenigde Staten heeft hij een heel aantal jaar constitutioneel recht gedoceerd. Maurice Adams was benieuwd wat het onlangs verschenen eerste deel van zijn biografie ons leert over Obama's visie op de Grondwet.... lees verder
 • 28.10.2020

  Maurice Adams

  Kunnen we in de VS straks terug naar normaal?

  De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft tot op heden spannend. Maar laten we er eens vanuit gaan dat de huidige President de verkiezingen verliest. Zal hij dan een gevaar voor de Amerikaanse democratie blijken door tegen te spartelen bij de machtsoverdracht?... lees verder
 • 07.10.2020

  Maurice Adams

  De staat van de rechtsstaat volgens de Europese Commissie: Kan het hier ook gebeuren?

  Afgaande op het Rule of Law rapport van de Europese Commissie gaat het goed met de Nederlandse rechtsstaat. In andere landen van de Europese Unie is de rechtsstaat echter beduidend achteruit gegaan. Maurice Adams stelt de vraag: kan dat ook hier gebeuren?... lees verder
 • 21.08.2020

  Maurice Adams

  De burgemeester als politicus

  Naar aanleiding van de motie van wantrouwen die de burgemeester van Weert in juni dit jaar aan zijn broek kreeg, reflecteert Maurice Adams op de politisering van het burgemeestersambt en de 'vermarkting' van het bestuur.... lees verder
 • 22.10.2019

  Maurice Adams

  Over de taal van de rechtsstaat

  Dat burgers hun stem volop laten horen in het publieke debat, is vanuit democratisch oogpunt toe te juichen. Tegelijkertijd verhardt de toon van dat publieke debat: een politieke tegenstander met een andere mening wordt een vijand, een verrader, die bestreden moet worden. Hoe erg is dat?... lees verder
 • 28.12.2018

  Maurice Adams

  Remkes en de Rechtsstaat #1: wat de Staatscommissie (niet) van België had kunnen leren

  De Staatscommissie Remkes maakte onlangs haar eindrapport bekend, waarin zij suggesties doet ter versterking van het parlementair stelsel. Deze zullen in een reeks bijdragen op dit forum nader geanalyseerd worden. Maurice Adams trapt af met een blik op België, waar het kabinet vorige week is gevallen.... lees verder
 • 04.06.2018

  Maurice Adams

  Waardenbotsingen in het veiligheidsdomein: ‘kopzorgen’ over moslima’s bij de politie

  Maurice Adams reflecteert op de vraag of de politie haar medewerksters mag verbieden een hoofddoek te dragen. Moeten zulke manifestaties van religie onder het mom van godsdienstvrijheid worden toegestaan in het veiligheidsdomein, of moet te allen tijde de schijn van partijdigheid worden vermeden? Welke grote principes spelen in deze discussie?... lees verder
 • 05.12.2017

  Maurice Adams

  Rechtsstatelijke reacties op het regeerakkoord #7: de Grondwet in het regeerakkoord - Drie aandachtspunten

  Maurice Adams constateert dat Grondwet en rechtsstaat in het regeerakkoord worden ingezet ter bevordering van nationale trots, als iets dat hoort bij Nederland en het Nederlanderschap. Maurice Adams waarschuwt echter dat Grondwet en rechtsstaat niet moeten worden opgevat als een symbool voor uniformiteit, maar voor pluriformiteit: gedeeld burgerschap in verscheidenheid... lees verder
 • 21.09.2017

  Maurice Adams

  Erosie van de democratische rechtsstaat?

  Maurice Adams vraagt zich hardop af in hoeverre er sprake is van politieke en publieke erosie van de democratische rechtsstaat.... lees verder
 • 04.05.2017

  Maurice Adams

  2 reacties

  Gezagsdrager in crisistijd

  Maurice Adams spreekt zich uit over publieke gezagsdragers (burgemeesters, bijvoorbeeld) die zich in crisistijd willen manifesteren als daadkrachtige bestuurders en daarbij hun eigen moraliteitsopvattingen in de plaats stellen van het - ook voor hen - geldende recht.... lees verder
 • 13.01.2017

  Maurice Adams

  Grondwettelijke voornemens #5: een minister van Democratische Vitalisering

  Maurice Adams zendt een brief aan de Koning waarin hij de spoedige indiensttreding van een minister van Democratische Vitalisering bepleit. ... lees verder
 • 11.02.2014

  Maurice Adams

  Herijking van de democratische rechtsstaat

  De laatste jaren is een grote hoeveelheid maatregelen genomen die de rechtsstaat kunnen ondermijnen. Het is een goede zaak dat het debat over de rechtstaat nu niet meer alleen wordt gevoerd in het kader van losse maatregelen, maar naar een hoger niveau is getild, aldus Maurice Adams. ... lees verder
Pagina 1 van 1

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties