FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 12.04.2021

  Ernst Hirsch Ballin

  Controle is goed, maar vertrouwen is beter

  De behoefte om de politieke dynamiek voortdurend onder controle te houden is sterk aanwezig. Ernst Hirsch Ballin bespreekt de verlammende werking daarvan op besluitvorming en de verschillende uitwegen uit politieke impasses ... lees verder
 • 27.01.2021

  Ernst Hirsch Ballin

  Demissionair doorwerken

  Ernst Hirsch Ballin over wat het betekent demissionair te zijn: onder welke voorwaarden kan een demissionair kabinet doorwerken, en wat zijn de gevolgen voor de dagelijkse politiek? ... lees verder
 • 23.05.2019

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: kinderrechten

  Ernst Hirsch Ballin sluit zijn reeks columns over onderwerpen die niet in de Grondwet geregeld zijn af met het onderwerp kinderrechten. ... lees verder
 • 04.03.2019

  Ernst Hirsch Ballin

  Remkes en de rechtsstaat #10: democratie

  Ernst Hirsch Ballin sluit de reeks Remkes en de rechtsstaat af met een holistische benadering van het rapport, waarbij hij de Staatscommissie prijst om haar deels echt creatieve voorstellen maar ook een aantal kritische kanttekeningen plaatst. ... lees verder
 • 27.02.2019

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: de Raad voor de rechtspraak

  De Raad voor de rechtspraak is een belangrijk college in Nederland. Wat maakt deze Raad zo belangrijk dat zijn positie in de Grondwet verankerd zou moeten worden? ... lees verder
 • 25.11.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: de vertrouwensregel

  Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor de uitoefening van publiek gezag. Zonder het vertrouwen van de Tweede Kamer kan een kabinet niet optreden. Deze vertrouwensregel is ongeschreven: Ernst Hirsch Ballin stelt voor om dit beginsel in de Grondwet te verankeren.... lees verder
 • 12.10.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: de Europese Unie

  Het Nederlandse staatsbestel kenmerkt zich onder andere door zijn inbedding in de Europese rechtsorde, maar de politiek wijst het idee om de vervlechting van de Nederlandse en de Europese rechtsorde in onze Grondwet vast te leggen af. Daarentegen vindt Ernst Hirsch Ballin de verankering van de Europese Unie in onze Grondwet wél een goed idee... lees verder
 • 21.05.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: asiel

  De fundamentele norm dat mensen niet mogen worden blootgesteld aan een mensonterende behandeling staat niet in onze Grondwet. Het daaruit voortvloeiende verbod van refoulement - dat vluchtelingen niet mogen worden uitgezet naar een land waar hun een mensonterende behandeling te wachten staat - evenmin. Hoe erg is dit?... lees verder
 • 01.03.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Sociale cohesie

  In een democratische rechtsstaat die zich ook sociale grondrechten aantrekt, zal de overheid moeten investeren in sociale cohesie, waardoor mensen die in onze samenleving met de beste wil niet aan het werk kunnen komen of het werk niet aankunnen, niet afgewezen of verlaten maar beschermd en geholpen worden.... lees verder
 • 16.10.2017

  Ernst Hirsch Ballin

  Waarborgen

  Ernst Hirsch Ballin verwondert zich over het woordje 'waarborgt', dat is opgenomen in de voorgestelde algemene bepaling aan het begin van de Grondwet. Want hoe staat het in Nederland eigenijk met het waarborgkarakter van de Grondwet? ... lees verder
 • 11.05.2017

  Ernst Hirsch Ballin

  De januskop van het staatsburgerschap

  Ernst Hirsch Ballin over de kwestie van meervoudige nationaliteit... lees verder
 • 17.02.2017

  Ernst Hirsch Ballin

  Binnenlandse Zaken

  Ernst Hirsch Ballin reflecteert op de identiteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die, gelet op zijn omvangrijke takenpakket, gezocht moet worden in het zorg dragen voor een degelijk openbaar bestuur.... lees verder
 • 15.11.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Democratie in Amerika

  Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika schrijft Ernst Hirsch Ballin over de tirannie van de meerderheid en de kwetsbare positie van minderheden.... lees verder
 • 31.08.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Eenieder verbinden

  Er staat ons een interessante discussie in de Eerste Kamer te wachten, nu de Tweede Kamer in juli een initiatiefvoorstel heeft aangenomen inzake eenieder verbindende verdragsbepalingen. Ernst Hirsch Ballin bespreekt het wetsvoorstel en trapt de discussie af.... lees verder
 • 26.04.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Labaratoria van de 21e eeuw

  Ze zijn lid van verschillende politieke partijen, de burgemeesters van onze grote steden. Hun gemeenten zijn divers en op verschillende manieren dynamisch. Er zijn spanningen en spannende initiatieven. Maar de boodschap van de burgemeester is unisono dat de mensen in hun stad het samen moeten maken.... lees verder
 • 14.04.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Zouden wij echt zo anders zijn?

  Tradities maken een mens niet vanzelf sympathieker en gelukkiger. Het gaat erom wat we met die tradities doen, betoogt Ernst Hirsch Ballin.... lees verder
 • 22.02.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Opdracht aan bestuurders

  Bestuurders beginnen haast elk gesprek met begrip voor de zorgen over de komst van grotere aantallen asielzoekers. Begrip tonen zonder daar naar te handelen, leidt echter tot steeds meer ongenoegen. Ernst Hirsch Ballin legt uit hoe bestuurders kunnen voorkomen dat zij met het uiten van begrip onbegrip oproepen.... lees verder
 • 19.11.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Recht en vrede

  Het Asser Instituut voor Internationaal en Europees Recht viert binnenkort zijn vijftigjarig bestaan in een tijd van internationale crises en conflicten. Op welke manier kan het internationale recht een bijdrage leveren, is het hierin gefaald en wat voor plaats neemt het tegenwoordig in?... lees verder
 • 03.09.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  1 reactie

  Fort Europa

  Hoe moet worden omgegaan met de vluchtelingencrisis en Europese integratie en migratie? Professor Ernst Hirsch Ballin plaatst het in een breder perspectief.... lees verder
 • 23.04.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter

  Ernst Hirsch Ballin bespreekt de relatie tussen rechtsontwikkeling en veranderingen in de maatschappij. Bestuurlijke beslissingen hebben grote invloed op de bewegingsvrijheid van burgers. Het is van belang dat de rechter het bestuur scherp houdt en toegankelijk blijft voor de burger.... lees verder
 • 13.02.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Opkomen voor de Grondwet

  Nederland behoeft een gedeeld verhaal om onze constitutie in de toekomst in gezamenlijkheid te kunnen aanvaarden. Het gezamenlijk burgerschap kan dat ideaal zijn, betoogt Ernst Hirsch Ballin. ... lees verder
 • 20.11.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  Sinterklaas en grondrechten

  In sommige gemeenten in Nederland was het sinterklaasfeest in mijn schooljaren controversieel. Waar een zeer strikt protestants geloof de overhand had, keurde men deze speelse vorm van heiligenverering af. De gestalte van een bisschop met een op de mijter geborduurd kruis kon daar niet door de beugel.... lees verder
 • 13.11.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  De nacht van de rechteloosheid

  Zondag 9 november herdachten tientallen mensen de Kristallnacht bij het Joods monument in het Wilhelminapark in Breda. De nacht van 9 op 10 november 1938 staat symbool voor het begin van de Jodenvervolging in Europa. Bij het avondprogramma in de Antoniuskathedraal sprak prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Zijn vader wist destijds te ontsnappen vanuit het concentratiekamp in Buchenwald.... lees verder
 • 18.09.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  Verdriet en vertrouwen: Prinsjesdag 2014

  Professor Ernst Hirsch Ballin bespreekt het belang van goed en behoorlijk bestuur als basis voor de rechtsstaat in het licht van de internationale gebeurtenissen van deze zomer.... lees verder
 • 02.09.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  De wereld in de regio

  In deze korte versie van zijn opening van het academisch jaar van Tilburg University bespreekt Ernst Hirsch Ballin de kansen en de voorwaarden voor sterk regionaal bestuur in een geglobaliseerde wereld.... lees verder
Pagina 1 van 2

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties