FORUM
Recente blogs
Archief
Meest gelezen blogs
Tags
Zoekfilters
Auteur
Artikel
Trefwoord
 • 18.01.2019

  Tjebbe Geldof

  1 reactie

  Remkes en de Rechtsstaat #4: de noodzaak van een Constitutioneel Hof

  Waar het voorstel van voormalig Kamerlid Halsema om de rechter wetten te laten toetsen aan de Grondwet  onlangs vervallen verklaard werd, stelt de Staatscommissie nu een heus Constitutioneel Hof voor. Wat moeten we daarvan vinden, volgens Tjebbe Geldof?... lees verder
 • 01.03.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Sociale cohesie

  In een democratische rechtsstaat die zich ook sociale grondrechten aantrekt, zal de overheid moeten investeren in sociale cohesie, waardoor mensen die in onze samenleving met de beste wil niet aan het werk kunnen komen of het werk niet aankunnen, niet afgewezen of verlaten maar beschermd en geholpen worden.... lees verder
 • 29.09.2016

  Geerten Boogaard

  De vleespotten van de parlementaire toetsing (een reactie op Sillen)

  Geerten Boogaard reageert op Joost Sillen die onlangs in het NJB onder andere stelde dat er met de constitutionele toetsing van wetsvoorstellen door het parlement eigenlijk weinig mis is. ... lees verder
 • 12.06.2016

  Eva van Vugt

  De vrijheid van meningsuiting en hate speech: een rechtsvergelijking met de VS

  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed in een democratische samenleving maar kan onder bepaalde voorwaarden ingeperkt worden. Haatuitingen genieten bijvoorbeeld in veel westerse democratieën geen (volledige) bescherming. De VS vormt een uitzondering in dit opzicht ... lees verder
 • 22.04.2016

  Hanke Bruins Slot

  De participatiemaatschappij: een politieke blindganger

  Waar zou Rutte aan gedacht hebben toen hij het woord participatiemaatschappij in de Troonrede liet zetten? Lege overheidskantoren, lege verpleeghuizen, lege politiebureau's? Het blijft gissen. Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) schreef er een column over.... lees verder
 • 09.09.2015

  Joost Taverne

  Rechters, vertrouw ons toch!

  Volgens  Tweede Kamerlid Joost Taverne is de Grondwet wél veilig bij de Tweede Kamer.... lees verder
 • 08.09.2015

  Marc de Werd

  Pleidooi voor Grondwetstoetsing

  De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod om wetten te toetsen aan de Nederlandse grondrechten. Dat maakt ons te afhankelijk van Europees recht, betoogt rechter Marc de Werd. ... lees verder
 • 01.09.2015

  Wim Voermans

  2 reacties

  5 redenen voor hoger beroep in Urgendazaak

  Hoogleraar Wim Voermans geeft vijf redenen waarom de Staat in hoger beroep moet gaan tegen de Urgendazaak.... lees verder
 • 01.06.2015

  Jan-Wieger Eikema

  De Raad van State als vervanger van de Eerste Kamer

  Bestaat er nog wel 'een grond of een doel' voor het bestaan van een senaat binnen de Nederlandse politiek? Jan-Wieger Eikema bespreekt de mogelijkheid om de Eerste Kamer af te schaffen en in plaats daarvan de Raad van State in te stellen als een soort 'constitutioneel hof'.... lees verder
 • 13.02.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Opkomen voor de Grondwet

  Nederland behoeft een gedeeld verhaal om onze constitutie in de toekomst in gezamenlijkheid te kunnen aanvaarden. Het gezamenlijk burgerschap kan dat ideaal zijn, betoogt Ernst Hirsch Ballin. ... lees verder
 • 26.01.2015

  Corry-Anne Everse

  2 reacties

  Laat Grondwettelijke toetsing bij de wetgever!

  Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet is onwenselijk, stelt mr. Corry-Anne Everse. Het parlement kan beter zijn eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. ... lees verder
 • 23.12.2014

  Geerten Boogaard

  1 reactie

  Klusje Grondwet!

  Geerten Boogaard schrijft over het initiatief 'de Grondwetwiki'.... lees verder
 • 28.10.2014

  Tim van der Putten

  6 reacties

  Recht op eerlijk proces in de Grondwet: Een stap naar meer grondrechtelijke toetsing?

  Masterstudent Tim van der Putten volgt voor NederlandRechtsstaat de invoering van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet. In deze eerste column bespreekt hij mogelijke effecten van de grondwetswijziging. Is deze onderdeel van een trend die uiteindelijk zal leiden tot de afschaffing van artikel 120 Grondwet?... lees verder
 • 25.07.2014

  Sietske Delen

  Tegenprestaties voor bijstandsuitkeringen?

  Student Sietske Delen maakt een kritische analyse van de discussie rondom de invoering van tegenprestaties voor bijstandsuitkeringen en komt met een herformulering van de kern daarvan. ... lees verder
 • 23.07.2014

  Hendrik Bastiaans

  1 reactie

  Toetsing aan verdragen door rechters of politici?

  Student Hendrik Bastiaans plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het voorstel van Tweede kamerlid Taverne om rechterlijke toetsing aan verdragen te beperken.... lees verder
 • 11.06.2014

  Karsten Meijer

  1 reactie

  Populariseer de Grondwet!

  Nederland zou gebaat zijn bij een constitutionele cultuur. Populariseer de Grondwet, stelt jurist en filosoof Karsten Meijer.... lees verder
 • 03.04.2014

  Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt

  2 reacties

  De rol van de Grondwet

  Als de rechter in Nederland zou mogen toetsen aan de Grondwet zou dat niet gevolgen hebben voor de verhouding tussen wetgever en rechter, maar de rol van de Grondwet in die verhoudingen, aldus Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt.... lees verder
 • 29.03.2014

  Leonard Besselink en Nik de Boer

  1 reactie

  Toetsing Grondwet lost niets op!

  De democratie is er niet mee gediend als rechters de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, aldus Leonard Besselink en Nik de Boer.... lees verder
 • 28.03.2014

  Ernst Hirsch Ballin, Maurice Adams, Gert-Jan Leenknegt en Karsten Meijer

  De Grondwet is te belangrijk om aan specialisten over te laten!

  Vandaag bestaat onze Grondwet tweehonderd jaar. Dat wordt groots gevierd en gaat gepaard met uiteenlopende festiviteiten. Hoe houden we de Grondwet in het bewustzijn van de Nederlanders? Daarvoor zijn twee aanpassingen in de Grondwet nodig! ... lees verder
 • 12.03.2014

  Frits Bakker en Kees Sterk

  1 reactie

  Laat rechters de grondrechten van burgers beschermen

  Wie beschermt burgerrechten het beste? Politici of rechters? Frits Bakker en Kees Sterk zeggen: rechters. Onze Grondwet is jarig. Tijd voor een cadeau. ... lees verder
 • 11.03.2014

  Paul Frissen

  Gelijk hebben en gelijk krijgen

  Via oude en nieuwe media rammelt de samenleving aan de poorten van wat ooit een burcht was. ... lees verder
 • 09.12.2013

  Hans Van Meerten en Pascal Borsjé

  Wetsvoorstel van Taverne is een papieren tijger

  In dit artikel wordt betoogd dat het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Joost Taverne, om door een wijziging van de grondwet de rechterlijke toetsing aan internationale verdragen sterk te beperken ineffectief is.... lees verder
 • 03.12.2013

  Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema

  1 reactie

  Wie laat zich nou de wet voorschrijven?

  In Nederland is niet het parlement heer en meester over wetten, maar de rechter. Die slaat internationale verdragen hoger aan dan nationale besluiten. Dat is niet democratisch, vinden Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema. ... lees verder
 • 18.11.2013

  Bastiaan Rijpkema

  1 reactie

  Jarige Grondwet bewijst uitstekende diensten

  De rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema hekelt het cynisme rondom de Nederlandse Grondwet en stelt dat dit jarige document juist uitstekende diensten bewijst!... lees verder
 • 31.10.2013

  Ernst Hirsch Ballin

  De Grondwet behelst meer dan procedures regelen

  Prof. Hirsch Ballin betoogt dat de Grondwet kan bijdragen aan een meer afstandelijke en redelijke benadering van maatschappelijke vraagstukken. ... lees verder
Pagina 1 van 2

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties