Colofon

Leerstoel democratie en rechtsstaat

Prof. mr. M. Adams is aangesteld als hoogleraar democratie en rechtsstaat.
 

Projectteam

Het projectteam is verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de website NederlandRechtsstaat. Het projectteam wordt gevormd prof. dr. Maurice Adams, prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, dr. Gert-Jan Leenknegt en Karsten Meijer LLM MA.
 

Webredactie

Karsten Meijer

Studentenredactie Forum

De redactie van het Forum wordt gevormd door Geurt-Henk Spruyt LLB, Karsten Meijer LLM MA, Eva van Vugt LLB, Tim de Waard en Linda van Liempt.

Vormgeving en uitvoering

Crasborn Communicatie Vormgevers | www.crasborn.nl

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties