ACTUEEL
Video lezingen
Literatuur
Onderzoek
Agenda

Agenda

Nieuws

Het 2020 Rule of Law Rapport van de Europese Commissie is uit
Tweede Kamer aanvaardt het voorstel voor een bindend referendum
Call for Essays 'Staatsrecht in de datasamenleving'
Kabinet wil kiesstelsel aanpassen en terugzendrecht voor Eerste Kamer
Raad van State: "Samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter"
EYCL Call for Papers: Constitutional Advice
Hoge Raad: 'Staat moet de uitstoot van broeikasgassen met 25% verminderen vóór eind 2020'
Veroordeling Bouterse overwinning Surinaamse rechtsstaat
Internetconsultatie voor voorstellen tot herziening van Grondwet open
Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
Kabinet wil democratie vernieuwen (reactie op Staatscommissie parlementair stelsel)
Raad van State brengt jaarverslag over 2018 uit
EYCL Call for Papers: The City in Constitutional Law
Voorstel om bindend correctief referendum op te nemen in de Grondwet
Redactie wetenschappelijk commentaar op de Grondwet breidt uit
Eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel
Voorstel om vertrouwensregel op te nemen in de Grondwet
Wetenschappelijk commentaar op de Grondwet in een nieuw jasje
Raad van State waarschuwt voor digitaliserende overheid
AIV: Meer aandacht nodig voor mensenrechten in Caribische delen van het Koninkrijk
Idee voor een Europese Awb stuit op weerstand bij Europese Commissie
Vooraankondiging Staatsrecht- conferentie 2018 (EUR)
Tussenstand Staatscommissie parlementair stelsel
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Motie-Bikker over de evaluatie van de contraterrorisme- wetgeving aangenomen
Eerste Kamer stelt beslissing omtrent intrekking Wet raadgevend referendum uit
Voorstel om recht op eerlijk proces in Grondwet op te nemen in eerste lezing aanvaard
Eerste Kamer stemt in met nieuwe Donorwet
Nationale bescherming grondrechten van hoog niveau, maar staat onder druk
Tweede Kamer stemt in met grondwetswijziging aangaande de benoeming van de burgemeester
Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de toetsing van algemeen verbindende voorschriften
Algemene verordening gegevensbescherming vanaf 25 mei van kracht in de EU
'Informele veranderingen hebben weerslag op Grondwet'
Wetsvoorstel administratieve detentie 'schiet door op een wijze die in een rechtsstaat niet acceptabel is'
Het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepresenteerd
Raad van State adviseert over rechtsgeldigheid voorstel-Van Tongeren
Onvoldoende steun voor bindend referendum in Tweede Kamer
Eerste Kamer stemt unaniem in met voorstel om artikel 13 Grondwet te wijzigen
Staatscommissie parlementair stelsel lanceert website
"Burgemeesters schenden vaker de Grondwet"
Werkt de rechtsstaat eigenlijk voor de burger?
Grondwetdag 2017 een groot succes!
Raad van State brengt jaarverslag over 2016 uit
Nieuwe inleiding bij Hoofdstuk 1 (grondrechten) van de Grondwet
Minister Plasterk: “Ga stemmen”
'Rechtse plannen niet rechtsstatelijk'
Staatscommissie parlementair stelsel ingesteld
'Rechtsstaatsopbouw moet uitgaan van verbinding'
'Een vrije rechtstaat vraagt om voortdurend onderhoud en betrokkenheid van iedereen'
NJB op zoek naar bijdragen over parlementair stelsel, democratie en verkiezingen
Uitlatingen Wilders niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting
Nieuw nummer Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
Hirsch Ballin benoemd tot universiteits- hoogleraar
Vacature: Coaches ten behoeve van het scholierenevenement op de Grondwetdag
Mensenrechtensituatie in Nederland verslechterd
Ordecommissie gaat verkiezingprogramma's doorlichten op rechtsstatelijkheid
De bescherming van mensenrechten staat onder druk
Constitutioneel Hof Sint Maarten vernietigt Landsverordening Integriteitskamer
Call for papers - Staatsrechtconferentie 2016
Democratische rechtsstaat en eerlijk proces prominentere plaats in Grondwet
Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet voltooid!
Symposium constitutionele toetsing
Big Data in een vrije en veilige samenleving
Raadgevend referendum
Willem Witteveensymposium en lezing: 26 november
Constitutionele onderzoeksagenda

Literatuur

Meest recente
Constitutionele theorieën
Democratische rechtsstaat
Mensenrechten
Nederlands staatsrecht
Europees constitutioneel recht
Amerikaans staatsrecht
Vergelijkend staatsrecht
Democratie en politiek

Onderzoek

Meest recente
Grondrechten
Europees Constitutioneel recht
Vergelijkend Staatsrecht

Video lezingen

Events
Rechtsfilosofie
Grondrechten
Nederlands Staatsrecht
Politiek Staatsrecht
Europees Constitutioneel recht
Vergelijkend Staatsrecht
Amerikaans Staatsrecht
Staatsrecht andere landen

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties